Within Sicily

Novara di Sicilia

on
9 June 2020

(for English scroll down)

  

A Nebrodi és Peloritani hegyek között fészkelő Novara di Sicilia egyike a sziget legszebb településeinek, ahonnan figyelemre méltó kilátás nyílik a Lipari-szigetekre. Egy tipikus középkori város archetípusa, a mai település nagy része a 17. századból származik, és lényegében változatlannak maradt a közbenső évszázadok során.

Születését rejtély övezi, egy legenda szerint maga a Küklopsz is lakott itt.
A Casalini kerületben talált leletek és a Sperlinga sziklába ásott kezdetleges házak maradványai középső kőkorszakbeli komplexum létezését dokumentálják (ez az időszak az utolsó jégkorszak végével kezdődött úgy 11500 évvel ezelőtt, és kb az i.e. 8-6- évezredben ért véget, amikor elkezdődöttt a földművelő és állattenyésztő életmód).
A görög-római korban Noa ókori római városát Plinius (római író, polihisztor, ókori enciklopédista) említi, aki lakosait “noeni” -nek hívja.
A Nyugat-római birodalom bukása után bizánci uralom alatt maradt, amíg Szicíliát el nem foglalták az arab hódítók.
A 9. században a szaracénok egy kastélyt építettek a meredek sziklán, amely a polgári élet új központjává vált a jelenlegi Casalini kerület helyett (a várból mára csak romok maradtak meg, de a szikla tetejéről nagyszerű kilátás nyílik a vidékre és a tengerre).
A szicíliai emirátus vesztett a 11. században, és a sziget a normannok fennhatósága alá került. Valószínűleg 1061-72 körül egy lombardiai, latin szertartással rendelkező katolikus vallású kolónia telepedett le azon a helyen, ahol a jelenlegi Novara áll. A szicíliai lombardoknak nevezett lakosság valóban továbbra is megkülönböztető nyelvjárást beszél melyet a szicíliai galloitáliai nyelvnek neveznek.
1171-ben II. Ruggero királysága alatt (Szent) Ugo szerzetes megalapította a Santa Maria Nucaria apátságot, ami a szicíliai ciszterci építészet első példája: a józan stílus emlékeztet a szegénységre és az egyszerűségre, a ciszterci vallási közösségek életmódjának két alapelvére (rögtön, ahogy elhagyjuk a falut, kb 5 km-re a történelmi központtól található).
A tizenharmadik században Ruggero di Lauria egy erődítményt építtetett, 1298-ban Novara városát castrum Nucariae néven regisztrálták. A XIV. században a föld és a kastély a normann származású Palizzi család birtokában volt, később pedig Aragóniai Frigyes ideje alatt, 1364-ben Vinciguerra d’Aragona tulajdonába került.

Novara di Sicilia történelmi központjában található a Santa Maria Assunta székesegyház, amelyet a tizenhatodik században építettek (a templomot körülvevő középkori város macskaköves sikátorai, elegáns rezidenciáit és építészeti jellemzőit öröm felfedezni). A székesegyház különleges homlokzata helyi homokkőből készült, maga az épület pedig széles lépcsőn áll. A belső tereket jellegzetes reneszánsz stílus jellemzi, amelyek kiemelik az egész épület fenségét. A székesegyházzal teljesen ellentétes stílusú a tizenharmadik századra visszanyúló San Francesco templom linearitása és egyszerűsége, ami a legrégibb és a legkisebb vallásos épület, amelyet a faluban építettek.
A vár maradványaitól nem messze található a San Giorgio temploma, melynek nagyon eredeti belső tere van tizenkét korinthoszi stílusú monolit oszloppal és gyönyörű kazettás mennyezettel.
Ugyancsak figyelemre méltó még az antropológiai múzeum, amely a helyi gazdák és kézművesek eszközeit tartalmazza, valamint a helyi emberek korai kultúráját mutatja be.

 Novara di Sicilia híres arról, hogy történelmi otthona a Maiorchina-Bajnokságnak, ami a falubeliek ügyességi játéka, egy hagyomány a 17. század első harmadából, amit a mai napig életben tartanak (a Maiorchino egy nagyszerű tipikus sajt, amelyet a juhok pácolt tejéből készítenek – egyik legjobb, amit valaha ettem). A karnevál idején a sajt kerek formáját használják ki a verseny során: a Maiorchino átmérője mentén kötéllel (lazzada) feltekercseli a sajtot 16 háromfős csapat. A sajtot (ami 10–12 kg) ezután forgó mozgással eldobják/kilövik egy két kilométer hosszú lejtős úton. A verseny után mindenki összejön, hogy megkóstolják ezt a kiváló terméket, amely a hagyományos paradicsomos makarónira reszelnek.
Novara továbbá még a mogyoró földje is, amelyet októberben egy fesztivál során kiváló desszertekkel ünnepelnek meg, de mindenekelőtt a híres, összehasonlíthatatlanul illatos mogyorós kolbászáról ismert, amelyet néhány szelet jó illatú kenyér kíséretében megkóstolhatunk. 

A falu felett található a drámai Rocca Salvatesta, amelyet más néven Rocca Novara-nak hívnak, Szicília Matterhornjaként ismert nagy kúpos alakja miatt. Egy gyalogút vezet a csúcsig, és fentről 360 ° -os kilátás nyílik a Tindari hegyfokra, a Tirrén-tengerre és a Lipari-szigetekre, a Messina-szorosra és az Etnára.

(galéria és a videók az angol rész alatt)

 

IN ENGLISH

 

 Nestled between the mountains Nebrodi and Peloritani, Novara di Sicilia is one of the most beautiful towns on the island, with remarkable views of the Aeolian Islands. The archetype of a typical medieval town, much of today’s settlement dates back to the 17th century and has remained essentially unchanged over the intervening centuries.

Its birth is shrouded in mystery, according to a legend, the Cyclops himself lived here.
Findings in the Casalini district and the remains of rudimentary houses dug into the Sperlinga rock document the existence of a Middle Stone Age complex (this period began at the end of the last ice age about 11,500 years ago and ended around the 8-6 millennium BC, when the farmer and breeder lifestyle began).
In the Greco-Roman era, the ancient Roman city of Noah is mentioned by Pliny (Roman writer, polyhistor, ancient encyclopedist), who calls its inhabitants “noeni.”
After the fall of the Western Roman Empire, it remained under Byzantine rule until Sicily was occupied by the Arab conquerors.
In the 9th century, the Saracens built a castle ont he steep cliff that became the new center of civilian life, replacing the one in the current Casalini district (only ruins remain of the castle, but the top of the cliff offers great views of the countryside and the sea).
The Sicilian emirate lost in the 11th century and the island fell under Norman control. Probably around 1061-72, a Catholic colony with a Latin rite from Lombardy settled on the site of what is now Novara. The population, called the Lombards of Sicily, indeed still speaka a distinctive dialect called Gallo-Italic of Sicily.
In 1171 II. Under the reign of Ruggero II., the abbey of Santa Maria Nucaria was founded by the monk (Saint) Ugo. The Abbey is the first example of Cistercian architecture in Sicily: a sober style recalls poverty and simplicity, two fundamental principles of the lifestyle of the Cistercian religious communities (right as we leave the village, about 5 km from the historic center).
In the thirteenth century, a fortified structure was built by Ruggero di Lauria, the town of Novara was registered as castrum Nucariae in 1298. A XIV. In the 16th century, the land and castle are the possession of the Norman-derived Palizzi family, and later, during the reign of Frederick of Aragon, in 1364 it became the property of Vinciguerra d’Aragona.

In the historic center of Novara di Sicilia is the Cathedral of Santa Maria Assunta, built in the sixteenth century (surrounding the church it’s a pleasure to discover the cobbled alleys, elegant residences and architectural features of the medieval town). The particular façade of the cathedral is made of local sandstone, and the building itself stands on wide staircase. The interior is characterized by the tipical Renaissance style that highlights the majesty of the whole building. In a completely opposite style to the cathedral is the linearity and simplicity of the church of San Francesco, dating back to the thirteenth century, which is the oldest and smallest religious building built in the village.
Not far from the remains of the castle is the Church of San Giorgio, which has a very original interior with twelve Corinthian-style monolithic columns and beautiful coffered ceilings.
The anthropological museum, which features tools of local farmers and artisans as well as displaying the early culture of the local people, is also of note.

 Novara di Sicilia is famous for being the historical home of the Tournament of Maiorchina, an ability game of the villagers, a tradition from the first third of the 17th century that is still alive today (Maiorchino is a great typical cheese made from the sheep’s cured milk – one of the best I’ve ever eaten). During the carnival, the round shape of the cheese is used during the competition: along the diameter of the Maiorchino, the cheese is wound on a rope (lazzada) by 16 teams with three members. The cheese (which is between 10 and 12 kg) is then shot in a spinning movement for two kilometers down the slope of the path. After the competition, everyone comes together to taste this excellent product, which is grated on the traditional macaroni and tomato.
Novara is also the land of hazelnuts, which is celebrated with excellent desserts during a festival in October, but above all it is known for its famous, incomparably fragrant hazelnut sausage, which can be tasted accompanied by a few slices of fragrant bread. 

Above the village is the dramatic Rocca Salvatesta, also called as Rocca Novara, due to its large conical shape known as the Matterhorn of Sicily. A walking trail leads to the summit and offers 360 ° views of the Tindari headland, the Tyrrhenian Sea and the Aeolian Islands, the Straits of Messina and Mount Etna from above.

TAGS
RELATED POSTS
Cefalú

26 June 2020

Fichi d’India

16 June 2020

Testa di Moro

12 June 2020

LEAVE A COMMENT

Zsimilia
Sicilia

Zsimi vagyok, egy francia-magyar, aki végül Szicíliában, avagy Csodaországban kötött ki. Szeretném bemutatni ezt a különleges helyet, kedvcsinálóként egy majdani látogatáshoz - vagy visszatéréshez. *******IN ENGLISH******* About me: my name is Zsimi, I'm a French-Hungarian, who ended up in Wonderland a.k.a. Sicily. I'd like to present you that special place, hoping to bring you in the mood for a future visit - or return.

Facebook page
Instagram
Archive