Within Sicily

Montalbano-Elicona

on
23 April 2020

(for English scroll down)

 

 Montalbano-Elicona egy középkori városka, amelynek keskeny kanyargós utcái enyhén felfelé haladnak a várost uraló kastélyhoz.
Nevének eredetére két lehetséges magyarázat van. Az első szerint a név az „Albanus” hegyről származik, amely fehérre utal, talán a hó miatt, mivel a falu több mint 900 méter tengerszint feletti magasságban található. A a második elmélet szerint a név az „al-bana” kifejezésből származik, ami arabul „kiváló hely” –et jelent. Nem messze a várostól találhatóak a már említett Argimusco megalitjei

A vár eredetileg római kori erőd volt, amelyet később a bizánciak és az arabok is erődként használtak. Jelenlegi formáját a sváb-aragóniai uralom idején érte el, amikor II. Frederick királyi rezidenciájává vált a 14. század elején. Érdemes meglátogatni a várban található bizánci korszakra visszatekintő királyi kápolnát és a két múzeumot, az egyikben a lovagok eszközeinek és felszereléseinek kiállításával, a másikban pedig középkori hangszereket mutatnak be, megelevenítve a régi királyi udvar hangulatát.
Maga a kastély két épületből áll, melyet falak vesznek körül, köztük több máig is sértetlen állapotban van. A régebbi épületnek két nagy, négyzetes tornya és egy ötoldalas tornya van, a második épület pedig az eredeti épületnél alacsonyabb, szintén falakkal körülvéve.

A várhoz vezető középkori utcák mentén érdemes megállni a Szent Katalin-templomnál. Román stílusú homlokzata ellentétben áll a különböző stílusok egyedi kombinációjával, a katalán építészeti elemektől a reneszánsz stílusú dekorációs elemekig. A Szent Katalint ábrázoló márványszobrot a Gagini-iskolának tulajdonítják.

Figyelemre méltó még a Szent Mária Mennybemenetelének és Szent Miklós püspöknek szentelt székesegyház impozáns épülete, amely csodálatos lépcsőről néz a térre.
Belépve megcsodálható a Giacomo Gagini szobrász által készített Szent Miklós márványszobor, melynekdombornyomott alapja a szent életét mutatja be. A legértékesebb művek között található még egy 15. századbeli fából készült feszület, amely az Utolsó Vacsorát ábrázolja, Guido Reni alkotása.
A katedrális eredeti szerkezete a kilencedik vagy a tizedik századra nyúlik vissza, ám a templom számos szerkezeti és stílusbeli változáson ment keresztül az idők során. A harangtorony például egy későbbi időszakból származik, és a templom folyosókra történő felosztása sem része az eredeti épületnek. Érdemes szemügyre venni a tetőrácsokat, a rózsaablakokat és a szegélydíszeket, amelyek dinamikus homlokzatot hoznak létre.

 (galéria az angol rész alatt)

 

 

IN ENGLISH

Montalbano-Elicona is a medieval town with narrow winding streets leading up to the castle that dominates the town.
There are two possible explanations for the origin of his name. According to the first, the name comes from the mountain “Albanus”, which refers to white, perhaps because of the snow, as the village is located at an altitude of more than 900 meters above sea level. According to the second theory, the name comes from the term al-bana, which means excellent place in Arabic. Not far from the city are the already mentioned megaliths of Argimusco.

The castle was originally a Roman fortress, which was later used by also the Byzantines and the Arabs. It reached its current form during the Swabian-Aragonese domination, when it became Frederick II‘s royal residence in the early 14th century. It is worth visiting in the castle the royal chapel dating back to the Byzantine era and the two museums, one exhibiting the tools and equipments of the knights and the other displaying medieval instruments, reviving the atmosphere of the ancient royal court.
The castle itself consists of two buildings surrounded by walls, of which several are still intact. The older building has two large square towers and a five-sided tower, and the second building is lower than the original one, also surrounded by walls.

Along the medieval streets leading to the castle, it is worth stopping at St. Catherine’s Church. Its Romanesque-style façade contrasts with the unique combination of different styles, from Catalan architectural elements to Renaissance-style decorative elements. The marble statue of St. Catherine is attributed to the Gagini school.

Also noteworthy is the imposing building of the Cathedral dedicated to the Assumption of St. Mary and Bishop St. Nicholas, which overlooks the square from a magnificent staircase.
Upon entering, you can admire the marble statue of St. Nicholas, made by the sculptor Giacomo Gagini, with an embossed base depicting the life of the saint. Among the most valuable works there is is a 15th-century wooden crucifix representing the Last Supper, by the artist Guido Reni.
The original structure of the cathedral dates back to the ninth or tenth century, but the church has undergone severalstructural and stylistic changes over the time. The bell tower, for example, dates from a later period, and the division of the church into aisles is not part of the original building either. It is worth taking a look at the roof trusses, rose windows and lacings that create a dynamic facade.

TAGS
RELATED POSTS
Cefalú

26 June 2020

Fichi d’India

16 June 2020

Testa di Moro

12 June 2020

LEAVE A COMMENT

Zsimilia
Sicilia

Zsimi vagyok, egy francia-magyar, aki végül Szicíliában, avagy Csodaországban kötött ki. Szeretném bemutatni ezt a különleges helyet, kedvcsinálóként egy majdani látogatáshoz - vagy visszatéréshez. *******IN ENGLISH******* About me: my name is Zsimi, I'm a French-Hungarian, who ended up in Wonderland a.k.a. Sicily. I'd like to present you that special place, hoping to bring you in the mood for a future visit - or return.

Facebook page
Instagram
Archive