Within Sicily

Liotru, l’elefante di Catania

on
25 April 2020

(for English scroll down)

 

Cataniában a Dóm téren (Piazza del Duomo, nem mellesleg az Unesco Világörökség része) található egy szökőkút, amelynek fő eleme a város szimbóluma: Liotru (elefánt, szicíliai dialektusban), egy egyetlen lávakőből kifaragott elefántszobor, hatalmas talapzaton egy több, mint háromméteres obeliszket tart.

A szobor eredete pontosan nem ismert, több hipotézis is ismert. Nagy a valószínűsége, hogy Szicília karthágói uralmának idejéből származik, időszámításunk előtt néhány évszázaddal. Egyesek úgy vélik, hogy ez a karthágói nép elleni győzelem szimbóluma (de nincs bizonyos információ), mások egy határozatlan keleti vallás szimbólumakénttartják számon, mások úgy vélik, hogy a bizánci korszakban talizmánként építették fel.
Furcsának tűnhet, hogy egy elefánt legyen a szimbóluma egy szicíliai városnak, hogy ez miárt alakult így, nem tudhatjuk. Tény viszont, hogy jóval a görög gyarmatosítás ideje előtt Szicíliában éltek törpe elefántok. Egy újabb legenda szerint egy elefánt elkergetett minden veszélyes állatot Catania területéről, így lakhatóvá vált ez a terület, ezért a cataniai lakosság hálából megfaragtatta az elefántot ábrázoló szobrot. A 12. században mágikus erőt tulajdonítottak neki, amivel képes volt (többé-kevésbé) megvédeni a várost az Etna kitöréseitől, ezért is mutat a törzse a Szent Agatha székesegyház irányába.
1239-ig Szent György képe volt Catania szimbóluma, a települést ebben az évben emelte II: Frederick városi rangra, igy az többé már nem függött a püspöktől. Catania népe új, polgári szimbólumot akart, így választotta Liotrut.

Maga a szökőkút komplexum készítése későbbi időszakra tehető, az 1693-as, a várost szinte teljesen megsemmisítő földrengés utáni időkből. Giovanni Battista Vaccarini építész dolgozott rajta 1735 és 1737 között, aki Szicíliába való visszatérése előtt Rómában végezte tanulmányait, Gian Lorenzo Bernini műveit elemezte. A Pantheon közelében található Minerva obeliszk ihlette meg az Elefánt szökőkút megalkotásában. Helyreállította a földrengés által okozott sérüléseit Liotrunak (törzse kettétört, hátsó lábai is összetörtek), illetve fehér kövekből készült szemekkel és agyarral egészítette ki a szobrot, obeliszket adva az elefánt hátához és a tér szökőkútjának középpontjába helyezte. Az egyiptomi stílusban díszített obeliszknek megvannak a maga rejtélyei, melynek sosem lett bizonyossága; Vaccarinimég egy gömböt és egy keresztet tett a tetejére.

Olaszország egyesülése után felmerült a javaslat, hogy költöztessék át a Palestro térre, amely ötlet kiváltotta a helyiek heves ellenállását, így maradt a Dóm téren.

Liotru neve egy legendához kapcsolódik, valószínű, hogy a Heliodorus (olaszul Eliodoro) név torzulásaként jött létre. Heliodorus egy valós személy volt a VIII. század második felében, magasan képzett ember, aki szeretett volna Catania püspökévé válni, ugyanakkor ezt a tisztet akkoriban II Leó töltötte be 765-ben. Csalódottsága miatt elvetette a keresztény hitet és a mágia felé fordult. Célja volt, hogy eltántorítsa az embereket a kereszténységtől, az egyháztól, ennek érdekében természetfeletti erőket is bevetett, mágiáiról számos elbeszélés kering.
Például, vásárláskor drágakövekkel fizetett, amelyek távozása után kavicsokká változtak, kétségbe ejtve a kereskedőket. Egy másik anekdota szerint meggyőzte (minden valószínűség szerint) a püspök unokaöccsét, hogy egy bizonyos lóra tegye fel minden pénzét, amely valóban először vágtatott át a célvonalon, de utána azonnal démonná vált, így a fiatalember hoppon maradt, nem tudta felvenni nyereményét. Egy újabb legenda szerint maga Heliodorus faragta ki az elefánt szobrot, varázserejével azt életre keltve és portyázásai során azon lovagolva, állítólag hosszú utakat tett meg vele Catani és Konstantinápoly között. Ezért az elefánt szobrát Heliodorus lovának is hívják (szicíliai dialektusban: u cavaddu i Liotru).
Az ősi rivális, II. Leó állította meg, 778-ban máglyahalálra ítélve őt. Egy élénk képzeletű történet szerint a püspök kihívta Heliodorust egy izzó parázs párbajra. II. Leó sértetlenül haladt át a parázson istenbe vetett hitének köszönhetően, míg a hitevesztett Heliodorus elégett és hamuvá vált. Hű elefántja még mindig várja őt Catania központjában, közben fogadva a turistákat.
(galéria az angol rész alatt)

 

IN ENGLISH

In Catania, in the Dome square (Piazza del Duomo, which is a UNESCO World Heritage Site by the way), there is a fountain, its main element is the symbol of the city: Liotru (elephant, in the Sicilian dialect), an elephant statue carved from a single lava stone on a huge pedestal.

The exact origin of the sculpture is unknown, several hypotheses are known. It is highly probable that it dates back to the time of Sicily’s reign in Carthage, a few centuries B.C. Some believe it is a symbol of victory against the people of Carthage (but there is no certain information), others consider it a symbol of an indefinite oriental religion, others believe that it was built as a talisman in the Byzantine era.
It may seem strange for an elephant to be the symbol of a Sicilian city, the reason of why it turned out that way, we don’t know. In fact, long before the time of the Greek colonization, dwarf elephants lived in Sicily. According to another legend, an elephant drove away all dangerous animals from the territory of Catania, making this area habitable, so in gratitude the Catania people carved a statue depicting an elephant. In the 12th century, a magical power was attributed to it, according to that it was able to (more or less) protect the city from the eruptions of Mount Etna, which is why its trunk points in the direction of the Cathedral of St. Agatha.
The symbol of Catania was the image of St. George until 1239, when the town was elevated to the rank of city by Frederick II, so that it was no longer dependent on the bishop. The people of Catania wanted a new civic symbol, so they chose Liotru.

The construction of the fountain complex itself can be dated to a later period, after the-earthquake of 1693, which almost completely destroyed the city. The architect Giovanni Battista Vaccarini was the working on it between 1735 and 1737, who studied in Rome before returning to Sicily, analyzing the works of Gian Lorenzo Bernini. The Minerva Obelisk near the Pantheon inspired to create the Elephant fountain. He repaired the damage caused by the earthquake to Liotru (his trunk was broken in two, his hind legs were also broken), and he supplemented the statue with eyes and fangs made of white stones, adding an obelisk to the elephant’s back and placing it in the center of the space fountain. The obelisk, decorated in the Egyptian style, has its own mysteries that have never been certain; Vaccarini put another sphere and a cross on top.

After the unification of Italy, a proposal arose to move to Palestro Square, an idea that provoked fierce resistance from the locals, so it remained in Duomo Square.

The name of Liotru is related to a legend, it is likely that it was created as a distortion of the name Heliodorus (Eliodoro in Italian). Heliodorus was a real person in the second half of the VIII. century, a highly educated man who wished to become the bishop of Catania, however, this office was held at that time by Leo II in 765. Because of his frustration, he rejected the Christian faith and turned to the occultism. His aim was to dissuade people from Christianity, from the church, and to this end he also used supernatural forces, and there are many stories about his wizardry.
For example, when he bought something, he paid with gems, which after his leaving, turned into pebbles, making the merchants desperate. According to another anecdote, he persuaded (in all likelihood) the bishop’s nephew to put all his money on a certain horse that actually galloped as the first across the finish line, but afterwards immediately became a demon, leaving the young man being unable to pick up his winnings. According to another legend, Heliodorus himself carved the elephant statue, bringing it to life with his magic power and riding on it during his raids, allegedly making long journeys with it between Catania and Constantinople. Therefore, the statue of the elephant is also called the horse of Heliodorus (in the Sicilian dialect: u cavaddu i Liotru).
His ancestral rival, II. Leo stopped him, sentencing him to death by a bonfire in 778. According to a vividly imaginative story, the bishop challenged Heliodorus to a glowing embers duel. II. Leo passed unharmed thanks to his faith in God, while the lost faith Heliodorus burned and turned to ashes. His loyal elephant is still waiting for him in the center of Catania, while greeting the tourists there.

TAGS
RELATED POSTS
Cefalú

26 June 2020

Fichi d’India

16 June 2020

Testa di Moro

12 June 2020

LEAVE A COMMENT

Zsimilia
Sicilia

Zsimi vagyok, egy francia-magyar, aki végül Szicíliában, avagy Csodaországban kötött ki. Szeretném bemutatni ezt a különleges helyet, kedvcsinálóként egy majdani látogatáshoz - vagy visszatéréshez. *******IN ENGLISH******* About me: my name is Zsimi, I'm a French-Hungarian, who ended up in Wonderland a.k.a. Sicily. I'd like to present you that special place, hoping to bring you in the mood for a future visit - or return.

Facebook page
Instagram
Archive