Within Sicily

Isola Bella

on
3 May 2020

(for English scroll down)

 

Isola Bella („szép sziget”, szicíliai nyelven: Ìsula Bedda) Taormina közelében található megkapó szépségű természetvédelmi terület a Jón-tenger apró öblében. Egy áramlatok és árapály következtében folytonosan változó homoknyelv köti össze a szigetet a szárazfölddel, mely dagály idején víz alá kerül. Partja kicsiny és sziklás, igen népszerű, nemcsak a napfürdőzők körében. A sziget magántulajdonban volt egészen amíg Szicília régió meg nem vásárolta, és ekkor alakították természetvédelmi területté

A szigetet 1806-ban a közeli hegyen fekvő Taormina városának ajándékozta I. Ferdinánd nápoly–szicíliai király. Majd 1890-ben Florence Travelyan asszony megvásárolta 14ezer líráért, aki egy angol kertész, és afféle előharcosa volt a természetvédelem ügyének (akit egyébként Viktória, Anglia királynője száműzött, mert a hölgy a királynő unokatestvérének, a jövőbeli VII. Edward királynak volt a szeretője, 1884-ben érkezett meg Taorminába). A vásárlás évében Florence férjhezment Salvatore Cacciola-hoz (aki város polgármestere volt húsz éven át). A hölgy egy kis házat épített magának a szigeten, illetve számos különféle egzotikus növényt telepített be, melyek ma is lényeges részét képezik a sziget flórájának. Az asszony férjére hagyta a szigetet, amelyet Cacciola halála után annak keresztfia, az ügyvéd Cesare Acrosso örökölt.

Acrosso, vagy ahogy helyben hívták, Don Cesare nem kapott engedélyt a helyi önkormányzattól egy villa felépítésére,így a sziget 30ezer líráért újra gazdát cserélt. Az új tulajdonos Lo Turco családnak is szembesülnie kellett az önkormányzat tilalmával, amely megakadályozta a további építkezéseket a szigeten, ezért a sziget néhány évtizedre elhagyatott lett, csak a helyi halászok látogatták. Majd 1954-ben megvásárolta a messinai Bosurgi család (amely a jól menő Sanderson & Son nevű gyár tulajdonosa volt). Nekik sikerült feloldaniuk az önkormányzat építési tilalmát, és úgy építették meg rajta házukat, hogy a táj képét megőrizték, amíg ott szigeten éltek, a sziget a vállalkozók, hajótulajdonosok és hírességek találkozóhelye volt.

1982-ben a Sanderson csődje miatt a Bosurgi család vagyona, tehát az Isola Bella is árverésre került. Eközben a teljesen elhagyott szigetet vandálok célozták meg, akik szépségének nagy részét elpusztították. 1984-ben megpróbálták orvosolni ezt a helyzetet, Az UNESCO már 1983-ban felhívta a kormány figyelmét, hogy tegyenek meg mindent, hogy a sziget állami tulajdonba kerüljön. Szicília régió 1988-ban kiadott 14-es törvénycikkelye alapján a szigetet természetvédelmi területté nyilvánították.

Miután 1990-ben Szicília régió megszerezte a sziget tulajdonjogát, kezelését a Környezetvédelmi Tanács a WWF olasz szervezetének, a WWF Italia-ONLUS-rabízta, majd a CUTGANA (a cataniai egyetem környezetvédelmi központjának) irányítása alá került, akik a rendőrséggel együtt folytonosan ellenőrzik a területet, figyelemmel kísérik a természetvédelmi területen folyó tevékenységeket. Az irányító testület koordinálja a területen folyó tudományos kutatásokat is. Ugyanők illetékesek a szigeten vezetett túrák szervezésében is, a helyszínen található 2011 óta az Isola Bella Regionális Természettudományi Múzeum, amely a nyilvánosság számára is elérhető (4 eurós belépődíj fejében minden nap  9 órától egy órával naplemente előttig).

Isola Bella, Taorminával együtt 2006. június 1-je óta várja felvételét az UNESCO világörökségi listájára.

(galéria és videók az angol rész alatt)

 

IN ENGLISH

 

Isola Bella (“beautiful island” in Sicilian: Ìsula Bedda) is a nature reserve of striking beauty near Taormina in the small bay of the Ionian Sea. The island is connected to the mainland by a narrow path which is constantly changing due to currents and tides, during high tide it’s submerged. Its coast is small and rocky, very popular not only among sunbathers. The island was privately owned until it was purchased by the Sicilian region and was then converted into a nature reserve.

The island was donated in 1806 to Taormina (the town on the nearby hill) by the King of Naples and Sicily, Ferdinand I. Then in 1890, Ms. Florence Travelyan, an English gardener and pioneering conservationist bought it for 14,000 lira (who was exiled by Victoria, Queen of England, because the lady was the mistress of the queen’s cousin, the future King Edward VII, she arrived to Taormina in 1884). In the same year of the purchase, Florence got married to Salvatore Cacciola, who was mayor of the town for twenty years. The lady built a small house for herself on the island and planted numerous of different exotic plants that are still an essential part of the island’s flora. The woman left in her will the island to her husband, which was inherited later after Cacciola’s death by his godson, the lawyer Cesare Acrosso.

Acrosso, or as he was called locally, Don Cesare, did not get the permission from the council to build a villa, so the island changed for 30,000 lira its owner again. The new owners, the Lo Turco family, also had to face a municipal ban that prevented further construction on the island, so the island became deserted for a few decades, was visited only by local fishermen. Then it was bought in 1954 by the Bosurgi family from Messina (who owned the Sanderson & Son, a well-running factory). They managed to resolve the municipal building ban and built their house on it in such a way that they preserved the image of the landscape while living there on an island, the island was a meeting place for entrepreneurs, shipowners and celebrities.

In 1982, due to the bankruptcy of Sanderson, the properties of the Bosurgi family, including Isola Bella, were auctioned. Meanwhile, the completely deserted island was targeted by vandals who destroyed much of its beauty. Attempts were made in 1984 to remedy this situation. As early as 1983, UNESCO called on the government to do its utmost to make the island owned by the state. Pursuant to Article 14 of the Sicily Region Act of 1988, the island has been declared as a nature reserve.

After the Sicily region acquired ownership of the island in 1990, its management was entrusted by the Environment Council to WWF’s Italian organization, WWF Italia-ONLUS, and then to CUTGANA (the environmental center of the University of Catania), who, together with the police, were constantly inspecting the area, monitoring activities in the field of nature protection. The Governing Board also coordinates scientific research in this area. They are also responsible for organizing guided tours of the island, with the Isola Bella Regional Museum of Natural History on site since 2011, open to the public for a € 4 entrance fee every day from 9 a.m. untill one hour prior the sunset.

Isola Bella, together with Taormina, is a candidate of the UNESCO World Heritage List since 1 June 2006.

 

TAGS
RELATED POSTS
Cefalú

26 June 2020

Fichi d’India

16 June 2020

Testa di Moro

12 June 2020

LEAVE A COMMENT

Zsimilia
Sicilia

Zsimi vagyok, egy francia-magyar, aki végül Szicíliában, avagy Csodaországban kötött ki. Szeretném bemutatni ezt a különleges helyet, kedvcsinálóként egy majdani látogatáshoz - vagy visszatéréshez. *******IN ENGLISH******* About me: my name is Zsimi, I'm a French-Hungarian, who ended up in Wonderland a.k.a. Sicily. I'd like to present you that special place, hoping to bring you in the mood for a future visit - or return.

Facebook page
Instagram
Archive