Within Sicily

Bar Turrisi (+18)

on
13 May 2020

(for English scroll down)

Ha a falu főutcáján, a Via De Gasperi-n haladunk, amelyen csipke-, hímző- és emléktárgyakat árusító üzletek sora találhatók, akkor elérünk a Turrisi bárhoz. Kívülről ez a bár nagyon kellemesnek néz ki, több erkéllyel és az ég felé nyúló vörös napernyőkkel. De attól a pillanattól kezdve, amikor megfogjuk az oldalsó ajtó fogantyúját, felébred a gyanú, hogy ez a bár kissé különbözik a többi szicíliai bártól. Majd közelebbről szemügyre véve a kirakatot, amely ugyanolyan könnyedséggel, mint a többi kirakat, fa, agyag és kerámia falloszokat mutat be (ami a görög hagyomány szerint a bőség és a jó ómen jele), így megbizonyosodhatunk róla, gyanúnk nem volt alaptalan.

Castelmola egyik legfurcsabb látnivalója a történelmi Turrisi bár és annak fallikus témájú dekorációja. A termékenység és szerencse ősi jelképét, valamint Taormina történetének merészebb és liberálisabb aspektusait dicsőíti ragyogó stílusban, a bár belső terét minden közegben (kezdve nagy kőszobroktól a szék karfáin át egészen a csapig a mosdóban) és minden méretben péniszek töltik ki. A bárnak erkélye is van, pazar kilátással a szép kis térre, illetve a környező tájra. Granitát és mandulabort, “szerelem elixírjét” szolgálnak fel,a bort emléktárgy palackokban (nem mindegyik fallikus alakú) megvásárolható.
Szicíliára jellemző nagyon gyakori kettősség, a profántól átjutunk a szenthez, mivel ugyanezen a téren található a San Nicola di Bari-nak szentelt anyatemplom is.

Ezt a bárt 1947-ben alapította Salvatore Turrisi, amely aztán nemzedékről nemzedékre szállt. Mára a bár kultikussá vált Szicíliában, egy kihagyhatatlan hely, ahol megkóstolhatjuk a tipikus mediterrán ízeket az ember termékenységét és férfiaságát mutató szobrok társaságában – négy szinten.

Az itt található falloszok (szicíliai nyelvjárásban a “minchia”) célja, nem más, mint a hely kultúrájának ábrázolása, és soha nem az emberi hímtag vulgáris értelmezése. Taormina és Castelmola, a történelmének főszereplői között voltakbizarr karakterek, „szalon-esztéták” és a „hálószoba bolondjai”, szerelmesek és bűnösök, nagyszerű amatőrök, álmodozók és törvényszegők.
A XIX. Század utolsó évtizedeiben ezek a helyek otthont adtak a Földközi-tenger első meleg közösségeinek: a híres és gazdag családok törékeny, nyugtalan és kifinomult utódjainak, akik “a már dekadens Európa egzisztenciális gyötrelmeit” itt űzték el, jelen voltak London, Párizs, Berlin elsötétített szalonjaiból valódi és feltételezett értelmiségiek, akik itt, a kis szicíliai „oázisban” engedtek meg maguknak mindenféle extravaganciát, vadságot és szabadságot. Itt olyan karakterekről is szó van, mint D.H. Lawrens, Gothe, Oscar Wilde, Thomas Mann stb. … V.W.Gloeden német báró, aki fmeztelen férfiakról készült fényképeivel ábrázolta azt a görög világot, amellyel benne van Szicília történelmében.

Itt Turrisi képviselni akarta a szabad szellem és a történelem iránti szenvedélyt, a korszak kultúráját, ezáltal létrehozva a híres Turrisi bárt.
A fallosz-ötlettel kezdetben minden bizonnyal nagy döbbenetet keltett, különösen a plébániai pap számára, de a valóságban ez nem vulgáris szimbólum, megtalálható a görögök kultúrájában is akik e vidék ókori gyarmatosítói voltak. Priaposz isten (Aphrodité és Dionüszosz fia) képviselte a termékenységet, a szabadságot, a szerencsét, az életet és a szépséget az ókori Görögországban. Ezek az eszmék, amelyek mindig itt lebegtek ennek a forró és száraz földnek a levegőjében, jó helyet találnak ebben a bárban és megpróbálja összevonni a szicíliai kultúra egy részét a többi koreográfiai elemmel együtt (szicíliai szekerek, bábuk, kocsikulcsok, stb). A fallosz ezenkívül egy olyan szimbólum, amely az ókorban a gonosz szem elleni ellenszert képviselte, amelynek hatékonyságát nem lehet tagadni.
Ma ez a hely továbbra is folytatja azt, amit a történelem hátrahagyott, anélkül, hogy elhanyagolná a jelen igényeit.

(galéria és videók az angol rész alatt)

 

IN ENGLISH

 

If you walk along the main street of the village, Via De Gasperi, which has a row of shops selling lace, embroidery and souvenirs, you will reach the Turrisi Bar. From the outside, this bar looks very pleasant, with several balconies and red umbrellas overlooking the sky. But from the moment you grab the handle of the side door, the suspicion awakens that this bar is a little different from other Sicilian bars. Then, taking a closer look at the shop window, which is showing with the same ease as the other shop windows: wood, clay, and ceramic phalluses (which, according to Greek tradition, is a sign of abundance and a good omen), so you can be sure your suspicion was not unfounded.

One of Castelmola’s most bizarre attractions is the historic Turrisi Bar and its phallic-themed décor. It glorifies the ancient symbol of fertility and fortune, as well as the bolder and more liberal aspects of Taormina’s history, in a brilliant style, the bar’s interior is filled with penises in all media (from large stone statues to chair armrests to taps in the bathroom). The bar also has a balcony with magnificent views of the pretty little square and the surrounding landscape. Granite and almond wine, the “elixir of love” are served, the wine can be also purchased in souvenir bottles (not all phallic in shape).
A very common duality typical of Sicily, we pass from the profane to the saint, as in the same square is also the mother church dedicated to San Nicola di Bari.

This bar was founded in 1947 by Salvatore Turrisi, who then passed down from generation to generation. Today, the bar has become a cultic place in Sicily, an unmissable one where you can taste typical Mediterranean flavors in the company of sculptures showing one’s fertility and masculinity – on four levels.

The purpose of the phalluses found here (“minchia” in the Sicilian dialect) is nothing more than to depict the culture of the place, and never a vulgar interpretation of the man’s virile part. The protagonists of Taormina’s and Castelmola’s history were bizarre characters like “salon aesthetes” and “bedroom fools,” lovers and sinners, great amateurs, dreamers and transgressors.
In the last decades of theXIX. century, these places were hosted the first gay communities in the Mediterranean sun: the fragile, restless, and sophisticated descendants of illustrious and wealthy families who banished here “the existential torments of an already decadent Europe”, there was the presence of true and presumed intellectuals from the darkened salons of London, Paris, Berlin who here, in the little Sicilian “oasis,” afforded all sorts of extravagance, wildness, and freedom. There are also characters like D.H. Lawrens, Gothe, Oscar Wilde, Thomas Mann, etc. … The German Baron V.W. Gloeden, who represented with his photographs of male nudes that Hellenic world with which the history of Sicily is imbued.

Here, Turrisi wanted to represent a passion for free spirit and history, the culture of the era, thus creating the famous Turrisi Bar.
The idea of the phallus was certainly a great astonishment at first, especially for the parish priest, but in reality it is not a vulgar symbol, it can also be found in the culture of the Greeks who were the ancient colonizers of this land. The god Priapos (son of Aphrodite and Dionysus) represented fertility, freedom, luck, life and beauty in ancient Greece. These ideals, which have always hovered here in the air of this hot and dry land, find a well-defined location in this bar and try to combine a part of Sicilian culture with other choreographic elements (Sicilian chariots, puppets, cart keys, etc).The phallus is, moreover, a symbol that in ancient times represented the antidote against the evil eye, whose effectiveness cannot be denied.
Today this place continues to carry on what history has left, without neglecting the needs of the present.

TAGS
RELATED POSTS
Cefalú

26 June 2020

Fichi d’India

16 June 2020

Testa di Moro

12 June 2020

LEAVE A COMMENT

Zsimilia
Sicilia

Zsimi vagyok, egy francia-magyar, aki végül Szicíliában, avagy Csodaországban kötött ki. Szeretném bemutatni ezt a különleges helyet, kedvcsinálóként egy majdani látogatáshoz - vagy visszatéréshez. *******IN ENGLISH******* About me: my name is Zsimi, I'm a French-Hungarian, who ended up in Wonderland a.k.a. Sicily. I'd like to present you that special place, hoping to bring you in the mood for a future visit - or return.

Facebook page
Instagram
Archive